odin: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/odin - from package: odin

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
odin: bevel nie gevind nie
odin: comandă negăsită
odin: comando não encontrado
odin: commande introuvable
odin: command not found
odin: käsku ei ole
odin: không tìm thấy lệnh
odin: komanda nerasta
odin: Kommando nicht gefunden.
odin: kommandot finns inte
odin: komut yok
odin: nie znaleziono polecenia
odin: níor aimsíodh an t-ordú
odin: no se encontró la orden
odin: no s'ha trobat l'ordre
odin: opdracht niet gevonden
odin: parancs nem található
odin: perintah tidak ditemukan
odin: príkaz nenájdený
odin: příkaz nenalezen
odin: команда не найдена
odin: командата не е открита
odin: 命令找不到
odin: コマンドが見つかりません