Package: yorick-yao

"yorick-yao" package binaries on Debian:

/usr/bin/yao

You may install this package on Debian with apt-get install yorick-yao