Package: postgresql-pgpool-II

"postgresql-pgpool-II" package binaries on CentOS:

/usr/bin/pcp_attach_node /usr/bin/pcp_detach_node /usr/bin/pcp_node_count /usr/bin/pcp_node_info /usr/bin/pcp_pool_status /usr/bin/pcp_proc_count /usr/bin/pcp_proc_info /usr/bin/pcp_promote_node /usr/bin/pcp_recovery_node /usr/bin/pcp_stop_pgpool /usr/bin/pcp_systemdb_info /usr/bin/pg_md5 /usr/bin/pgpool

You may install this package on CentOS with yum install postgresql-pgpool-II