Package: gprolog

"gprolog" package binaries on CentOS:

/usr/bin/fd2c /usr/bin/gplc /usr/bin/gprolog /usr/bin/hexgplc /usr/bin/ma2asm /usr/bin/pl2wam /usr/bin/wam2ma /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/fd2c /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/gplc /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/gprolog /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/hexgplc /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/ma2asm /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/pl2wam /usr/lib64/gprolog-1.3.1/bin/wam2ma

You may install this package on CentOS with yum install gprolog

"gprolog" package binaries on Debian:

/usr/bin/gplc-iso /usr/bin/gprolog-iso /usr/bin/hexgplc-iso /usr/lib/gprolog-iso/bin/fd2c /usr/lib/gprolog-iso/bin/gplc /usr/lib/gprolog-iso/bin/gprolog /usr/lib/gprolog-iso/bin/hexgplc /usr/lib/gprolog-iso/bin/ma2asm /usr/lib/gprolog-iso/bin/pl2wam /usr/lib/gprolog-iso/bin/wam2ma

You may install this package on Debian with apt-get install gprolog