Package: binutils-multiarch

"binutils-multiarch" package binaries on Debian:

/usr/bin/addr2line /usr/bin/ar /usr/bin/embedspu /usr/bin/gprof /usr/bin/nm /usr/bin/objcopy /usr/bin/objdump /usr/bin/ranlib /usr/bin/readelf /usr/bin/size /usr/bin/strings /usr/bin/strip

You may install this package on Debian with apt-get install binutils-multiarch