Package: binutils-arm-linux-gnueabihf

"binutils-arm-linux-gnueabihf" package binaries on Debian:

/usr/arm-linux-gnueabihf/bin/ar /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/as /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/ld.bfd /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/ld /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/ld.gold /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/nm /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/objcopy /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/objdump /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/ranlib /usr/arm-linux-gnueabihf/bin/strip /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-addr2line /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ar /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-as /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-c++filt /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-dwp /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-elfedit /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gprof /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.gold /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-nm /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-objcopy /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-objdump /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-ranlib /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-readelf /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-size /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-strings /usr/bin/arm-linux-gnueabihf-strip

You may install this package on Debian with apt-get install binutils-arm-linux-gnueabihf