Package: binutils-arm-linux-gnueabi

"binutils-arm-linux-gnueabi" package binaries on Debian:

/usr/arm-linux-gnueabi/bin/ar /usr/arm-linux-gnueabi/bin/as /usr/arm-linux-gnueabi/bin/ld.bfd /usr/arm-linux-gnueabi/bin/ld /usr/arm-linux-gnueabi/bin/ld.gold /usr/arm-linux-gnueabi/bin/nm /usr/arm-linux-gnueabi/bin/objcopy /usr/arm-linux-gnueabi/bin/objdump /usr/arm-linux-gnueabi/bin/ranlib /usr/arm-linux-gnueabi/bin/strip /usr/bin/arm-linux-gnueabi-addr2line /usr/bin/arm-linux-gnueabi-ar /usr/bin/arm-linux-gnueabi-as /usr/bin/arm-linux-gnueabi-c++filt /usr/bin/arm-linux-gnueabi-dwp /usr/bin/arm-linux-gnueabi-elfedit /usr/bin/arm-linux-gnueabi-gprof /usr/bin/arm-linux-gnueabi-ld.bfd /usr/bin/arm-linux-gnueabi-ld /usr/bin/arm-linux-gnueabi-ld.gold /usr/bin/arm-linux-gnueabi-nm /usr/bin/arm-linux-gnueabi-objcopy /usr/bin/arm-linux-gnueabi-objdump /usr/bin/arm-linux-gnueabi-ranlib /usr/bin/arm-linux-gnueabi-readelf /usr/bin/arm-linux-gnueabi-size /usr/bin/arm-linux-gnueabi-strings /usr/bin/arm-linux-gnueabi-strip

You may install this package on Debian with apt-get install binutils-arm-linux-gnueabi