Binary: anjuta-launcher

Debian packages that has this binary:

Package: anjuta-dbg

/usr/lib/debug/usr/bin/anjuta-launcher

Package: anjuta

/usr/bin/anjuta-launcher