Package: relion-bin+mpi+gui

"relion-bin+mpi+gui" package binaries on Debian:

/usr/bin/relion_autopick /usr/bin/relion_autopick_mpi /usr/bin/relion_display /usr/bin/relion_find_tiltpairs /usr/bin/relion_image_handler /usr/bin/relion_maingui /usr/bin/relion_manualpick /usr/bin/relion_mask_create /usr/bin/relion_particle_polish /usr/bin/relion_particle_polish_mpi /usr/bin/relion_particle_sort /usr/bin/relion_particle_sort_mpi /usr/bin/relion_postprocess /usr/bin/relion_preprocess /usr/bin/relion_preprocess_mpi /usr/bin/relion_project /usr/bin/relion_reconstruct /usr/bin/relion_refine /usr/bin/relion_refine_mpi /usr/bin/relion_run_ctffind /usr/bin/relion_run_ctffind_mpi /usr/bin/relion_stack_create /usr/bin/relion_star_datablock_ctfdat /usr/bin/relion_star_datablock_singlefiles /usr/bin/relion_star_datablock_stack /usr/bin/relion_star_loopheader /usr/bin/relion_star_plottable /usr/bin/relion_star_printtable

You may install this package on Debian with apt-get install relion-bin+mpi+gui