Package: ntfs-3g

"ntfs-3g" package binaries on CentOS:

/bin/lowntfs-3g /bin/ntfs-3g /bin/ntfs-3g.probe /bin/ntfs-3g.secaudit /bin/ntfs-3g.usermap /bin/ntfsmount /sbin/mount.lowntfs-3g /sbin/mount.ntfs-3g /sbin/mount.ntfs /sbin/mount.ntfs-fuse /usr/bin/ntfs-3g /usr/bin/ntfsmount

You may install this package on CentOS with yum install ntfs-3g

"ntfs-3g" package binaries on Debian:

/bin/lowntfs-3g /bin/ntfs-3g /bin/ntfs-3g.probe /bin/ntfs-3g.secaudit /bin/ntfs-3g.usermap /bin/ntfscat /bin/ntfscluster /bin/ntfscmp /bin/ntfsfallocate /bin/ntfsfix /bin/ntfsinfo /bin/ntfsls /bin/ntfsmove /bin/ntfstruncate /bin/ntfswipe /sbin/mkfs.ntfs /sbin/mkntfs /sbin/mount.lowntfs-3g /sbin/mount.ntfs-3g /sbin/mount.ntfs /sbin/ntfsclone /sbin/ntfscp /sbin/ntfslabel /sbin/ntfsresize /sbin/ntfsundelete /usr/bin/ntfsdecrypt

You may install this package on Debian with apt-get install ntfs-3g