Package: mdbtools

"mdbtools" package binaries on CentOS:

/usr/bin/mdb-array /usr/bin/mdb-export /usr/bin/mdb-header /usr/bin/mdb-hexdump /usr/bin/mdb-parsecsv /usr/bin/mdb-prop /usr/bin/mdb-schema /usr/bin/mdb-sql /usr/bin/mdb-tables /usr/bin/mdb-ver

You may install this package on CentOS with yum install mdbtools

"mdbtools" package binaries on Debian:

/usr/bin/mdb-array /usr/bin/mdb-export /usr/bin/mdb-header /usr/bin/mdb-hexdump /usr/bin/mdb-parsecsv /usr/bin/mdb-prop /usr/bin/mdb-schema /usr/bin/mdb-sql /usr/bin/mdb-tables /usr/bin/mdb-ver

You may install this package on Debian with apt-get install mdbtools