Package: libguestfs-tools

"libguestfs-tools" package binaries on CentOS:

/usr/bin/virt-inspector /usr/bin/virt-list-filesystems /usr/bin/virt-list-partitions /usr/bin/virt-make-fs /usr/bin/virt-tar /usr/bin/virt-win-reg

You may install this package on CentOS with yum install libguestfs-tools

"libguestfs-tools" package binaries on Debian:

/usr/bin/guestfish /usr/bin/guestmount /usr/bin/guestunmount /usr/bin/libguestfs-test-tool /usr/bin/virt-alignment-scan /usr/bin/virt-builder /usr/bin/virt-cat /usr/bin/virt-copy-in /usr/bin/virt-copy-out /usr/bin/virt-customize /usr/bin/virt-df /usr/bin/virt-diff /usr/bin/virt-edit /usr/bin/virt-filesystems /usr/bin/virt-format /usr/bin/virt-index-validate /usr/bin/virt-inspector /usr/bin/virt-list-filesystems /usr/bin/virt-list-partitions /usr/bin/virt-log /usr/bin/virt-ls /usr/bin/virt-make-fs /usr/bin/virt-p2v-make-disk /usr/bin/virt-p2v-make-kickstart /usr/bin/virt-rescue /usr/bin/virt-resize /usr/bin/virt-sparsify /usr/bin/virt-sysprep /usr/bin/virt-tar /usr/bin/virt-tar-in /usr/bin/virt-tar-out /usr/bin/virt-v2v /usr/bin/virt-win-reg /usr/sbin/libguestfs-make-fixed-appliance

You may install this package on Debian with apt-get install libguestfs-tools