svsetup: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On Debian possible default full paths are:

/usr/sbin/svsetup - from package: svtools

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
svsetup: bevel nie gevind nie
svsetup: comandă negăsită
svsetup: comando não encontrado
svsetup: commande introuvable
svsetup: command not found
svsetup: käsku ei ole
svsetup: không tìm thấy lệnh
svsetup: komanda nerasta
svsetup: Kommando nicht gefunden.
svsetup: kommandot finns inte
svsetup: komut yok
svsetup: nie znaleziono polecenia
svsetup: níor aimsíodh an t-ordú
svsetup: no se encontró la orden
svsetup: no s'ha trobat l'ordre
svsetup: opdracht niet gevonden
svsetup: parancs nem található
svsetup: perintah tidak ditemukan
svsetup: príkaz nenájdený
svsetup: příkaz nenalezen
svsetup: команда не найдена
svsetup: командата не е открита
svsetup: 命令找不到
svsetup: コマンドが見つかりません