svgpp: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On CentOS possible default full paths are:

/usr/bin/svgpp - from package: batik-svgpp

You may install the required package with command yum install {package}

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/svgpp - from package: libbatik-java

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
svgpp: bevel nie gevind nie
svgpp: comandă negăsită
svgpp: comando não encontrado
svgpp: commande introuvable
svgpp: command not found
svgpp: käsku ei ole
svgpp: không tìm thấy lệnh
svgpp: komanda nerasta
svgpp: Kommando nicht gefunden.
svgpp: kommandot finns inte
svgpp: komut yok
svgpp: nie znaleziono polecenia
svgpp: níor aimsíodh an t-ordú
svgpp: no se encontró la orden
svgpp: no s'ha trobat l'ordre
svgpp: opdracht niet gevonden
svgpp: parancs nem található
svgpp: perintah tidak ditemukan
svgpp: príkaz nenájdený
svgpp: příkaz nenalezen
svgpp: команда не найдена
svgpp: командата не е открита
svgpp: 命令找不到
svgpp: コマンドが見つかりません