srec_cat: command not found

Have You tried accessing the binary with the full path?

Maybe Your $PATH variable doesn't contain the default paths? echo $PATH should give something like:

[root@server ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin

If it's empty, You may set the PATH variable with this command

export PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin"

On CentOS possible default full paths are:

/usr/bin/srec_cat - from package: srecord

You may install the required package with command yum install {package}

On Debian possible default full paths are:

/usr/bin/srec_cat - from package: srecord
/usr/lib/debug/usr/bin/srec_cat - from package: libsrecord0-dbg

You may install the required package with command apt-get install {package}
Error in other languages:
srec_cat: bevel nie gevind nie
srec_cat: comandă negăsită
srec_cat: comando não encontrado
srec_cat: commande introuvable
srec_cat: command not found
srec_cat: käsku ei ole
srec_cat: không tìm thấy lệnh
srec_cat: komanda nerasta
srec_cat: Kommando nicht gefunden.
srec_cat: kommandot finns inte
srec_cat: komut yok
srec_cat: nie znaleziono polecenia
srec_cat: níor aimsíodh an t-ordú
srec_cat: no se encontró la orden
srec_cat: no s'ha trobat l'ordre
srec_cat: opdracht niet gevonden
srec_cat: parancs nem található
srec_cat: perintah tidak ditemukan
srec_cat: príkaz nenájdený
srec_cat: příkaz nenalezen
srec_cat: команда не найдена
srec_cat: командата не е открита
srec_cat: 命令找不到
srec_cat: コマンドが見つかりません